Referater

På denne side finder du links til referater fra byggeudvalgsmøder, samt referater fra de ekstraordinære afdelingsmøder, som handler om Hjortegårdens byggesag.

For at imødekomme henvendelser fra beboere om mere indsigt i byggeprojektet, besluttede Byggeudvalget på mødet d. 15. november 2016, at byggeudvalgsmødereferater fremadrettet skal lægges på hjemmesiden.

Desuden uploades oversigtstegninger vedr. både boliger og friarealer, ligesom der lægges et link til Enemærke og Petersens rullende ugetidsplaner.

Det blev også besluttet at lægge en beskrivelse af Byggeudvalgets rolle og mandat på hjemmesiden:

Byggeudvalgets rolle og mandat:
Afdelingsbestyrelsen besluttede i sin tid at nedsætte et byggeudvalg.

Byggeudvalgets opgave:
Byggeudvalgets primære opgave er at varetage beboernes og afdelingens interesser. Byggeudvalget er med til at igangsætte, planlægge og beslutte og følge op på byggesagen, men ikke at administrere byggesagen. Det gør projektlederen fra 3B BYG.

Byggeudvalgets ansvar overfor beboerne:
Først og fremmest er Byggeudvalget beboernes repræsentant. I byggesagen giver Byggeudvalget beboernes erfaringer og ønsker videre, men samtidig kan Byggeudvalget medvirke til en god og grundig information om byggesagen, hvor det er beboerne der er i centrum.

Byggeudvalgets forpligtelser overfor afdelingen:
I byggesagen arbejder Byggeudvalget for afdelingens bedste. Det indebærer, at Byggeudvalget ikke bare forpligter sig til at tage vare om afdelingen nu og her – men også skal sikre afdelingen for fremtiden i forhold til vedligehold, økonomi, boligkvalitet mv.

Byggeudvalgets indflydelse på byggesagen:
Byggeudvalget kan få væsentlig indflydelse på byggesagen. Det gælder fx i forhold til planlægning og løbende justeringer af byggesagen, og det gælder i forhold til beboerne, hvor Byggeudvalget er med til at vurdere, hvordan og hvor meget beboerne skal involveres.