HVAD SKER I 2019

Byggesagen i 2019

Byggesagen nærmer sig sin afslutning. Her kan du se, hvad der sker i løbet af 2019:

Afhentning af nøgler

Nøgler kan hentes på beboerkontoret i februar tirsdag 7-9 og torsdag 8-16. Fra 6. marts kan nøgler hentes på ejendomskontoret.

NB: Hvis du er varslet justering af udsugning (etagehuse) eller udbedring af mangler, skal du først afhente nøgler efter den varslede periode. 

Beboerkontor

Beboerkontoret lukker 1. marts. Herefter kan byggesagen kun kontaktes på mail: byg.hjortegaarden@3b.dk .

Justering af udsugning (etagehuse)

Den eksisterende udsugning i etagehusene skal justeres. Der varsles hhv. 6 uger, 14 dage og 3 dage før. Det er vigtigt at alle beboere giver adgang, da udsugningen ellers ikke kan indstilles korrekt for hele opgangen!

Udbedring af fejl og mangler

De mangler som rådgiverne har registreret under teknisk gennemgang, vil blive udbedret. Det samme gælder de mangler fra beboerlisten, som I har fået/får svar fra byggesagen om, skal udbedres. I vil blive varslet inden håndværkerne kommer for at udbedre mangler.

1 års eftersyn

I april/maj vil der være 1 års eftersyn i etape 1 ved Byggeskadefonden. I juni/juli vil der være 1 års eftersyn i etape 1 ved byggesagens rådgivere, samt i oktober i forhold til landskabsarbejderne.

Montering af målere

Alle boliger skal have etableret forbrugsmålere for vand og varme. Desuden bliver der opsat fugtmålere i alle boliger i etagehusene. Dette forventes udført i august/september af ISTA. I vil blive varslet af ISTA og ejendomskontoret vil stå for nøglehåndtering.

Færdiggørelse af byggearbejdet

De sidste trappefacader bliver udskiftet og det sidste arbejde i parterrelokalerne afsluttes i marts.

De sidste hoveddøre i rækkehuse bliver udskiftet i februar.

Landskabsarbejder: Parterrestier og arealerne foran blokkene re-etableres . Etape 2 inklusiv beplantning afsluttes senest oktober.