RÆKKEHUSE

INFORMATION TIL RÆKKEHUSE:

Her er information til dig, der bor i rækkehus, om de nye installationer samt det renoverede badeværelse.

Vedligehold

Da din bolig blev færdigmeldt, modtog du en beboervejledning ”Brug og vedligeholdelse af boligen”, hvor du kan læse om, hvordan du kan vedligeholde dit nye badeværelse, hvordan de nye installationer fungerer mv.

Til orientering ligger beboervejledningen på mit3b på 3b’s hjemmeside, hvor du kan logge ind og finde de nye produkter mv. opdelt i kategorier – denne vejledning vil blive opdateret løbende efter behov – papirversionen opdateres ikke.

Ventilationsanlæg med varmegenvinding

I rækkehusene etableres der ventilationsanlæg med varmegenvinding. Ventilationsanlægget lever op til gældende energikrav for byggeri og svarer dermed til den løsning, der typisk etableres i nybyggede boliger. Anlægget bærer energimærke A+ og opfylder dermed krav for den højeste energimærkning af boligventilationsaggregater.

Ventilationsanlægget er placeret i tagrummet over den enkelte bolig. De nye emhætter er tilsluttet ventilationsanlægget og emhætterne fungerer dermed anderledes end traditionelle emhætter. Se mere om dette under ’Emhætter’.

Ventilationsanlægget i den enkelte bolig må IKKE slukkes, da der i så fald ingen udsugning er fra boligen, herunder fra køkken og bad. Endvidere kan anlægget tage skade, hvis det er slukket, da fugtig luft fra madlavning og bad stiger op i kanalsystemet og ind i aggregatet hvor det aflejres, hvis ikke ventilatorerne kører. Fugten kan dermed ødelægge komponenterne i aggregatet.

Beboere som oplever, at udsugningen ikke fungerer, og dermed udgør en risiko for skade på både bolig og anlæg, skal rette henvendelse til beboerkontoret, hvis boligen fortsat er under byggesagen og til ejendomskontoret, hvis byggesagen i boligen er overstået. Se i øvrigt ”Brug og vedligeholdelse af boligen”

Emhætter

Oprindeligt skete udluftning i rækkehusenes køkken via en ventilator i facaden. I nogle boliger var denne fjernet og der var i stedet installeret en traditionel emhætte med intern motor, som var tilsluttet den oprindelige rist i facaden. Disse eftermonterede emhætter, varierede i størrelse og kunne have udsugningskapacitet på op til ca. 400 m³/h.

Den nye emhætte fungerer anderledes end en traditionel emhætte. Emhætten har ikke sin egen motor, men er tilsluttet det nye ventilationsanlæg med varmegenvinding, der er placeret i tagrummet. Der suges derfor gennem emhætten hele tiden. Herudover kan der vælges mellem 3 tidsintervaller, hvor den skal suge kraftigere (forceret drift).
Anlægget opfylder bygningsreglementets krav til udsugning (72 m³/h). Ved at trykke på hhv. 20, 40 eller 60 minutter på knapperne på fronten øges luftmængden yderligere (til ca. 144 m³/h) i det tidsinterval, der vælges.

Emhætterne er indreguleret af entreprenøren, så de opfylder kravene til udsugning i køkken. Som beboer skal du ikke ændre på indstillingen af ventiler i emhætte eller badeværelsesventil, da det vil give ubalance i boligens ventilationsanlæg.

For at emhætten virker, skal ventilation i tagrummet køre. Dette fremgår af anlæggets betjeningspanel. Du kan tjekke om grundudsugning/forceret drift virker på emhætten ved at fjerne filtre og se om ventilen over lyset åbnes mere, når der trykkes på knap 20, 40 eller 60. Se i øvrigt ”Brug og vedligeholdelse af boligen”

Se mere info her

El-tavler

Der er monteret nye el-tavler med automatsikringer inkl. nyt HPFI-relæ. Selvstændige hybler har fået nye tavler. Automatsikringer kan ikke overbelastes uden at relæet slår fra. Du kan derfor opleve at relæet slår fra oftere, end ved den gamle type sikringer, hvor det kan have været muligt at overbelaste til en vis grad.

Standard el-tavle er udført med 4 sikringsgrupper:

2 grupper til lys (1-polet)

1 gruppe til vaskemaskine/tørretumbler/ventilation (3-polet 10A/13A)

1 gruppe til komfur (3-polet 16A)

Opvaskemaskine skal, jf. Driftens retningslinjer, have sin egen gruppe. Det er beboerens eget ansvar, at der er etableret en selvstændig gruppe, hvis man har opvaskemaskine. Byg-gesagen monterer kun ekstra gruppe til opvaskemaskine (1-polet eller 3-polet), hvis dette var monteret i den gamle el-tavle.

Se i øvrigt “Brug og vedligeholdelse af boligen” side 32-33

Gulv i badeværelser

I de renoverede badeværelser bliver der etableret fald på gulvet på mellem 30 og 40 mm fra overkant på gulvet i gangen, til overkant af afløb i brusenichen. Dette fald er fordelt, så der er størst fald i brusenichen (15-20 mm) og der er ved indgang til bruseniche en yderligere kant på 10mm. I resten af badeværelset er der et svagt fald fra de omgivende vægge på 5-10mm. Sammenlagt giver det et fald på mellem 30 og 40mm.

Hvis der er vand på gulvet, løber det altså fra væggene til et punkt ved indgang til bruse-nichen, og derfra til afløbet. Men da der kun er tale om svagt fald på gulvet i rummet uden for brusenichen, vil der gå lidt tid før en eventuel vandansamling forsvinder helt og det anbefales derfor at aftørre/svabe fliserne.

Det anbefales så vidt muligt at holde vandet inden for brusenichen. Efter bad bør gulvet i brusenichen tørres af med en svaber og evt. en klud.

Fuger bør jævnligt aftørres med et egnet rengøringsmiddel.

Se i øvrigt “Brug og vedligeholdelse af boligen” side 61 – 74.