NØGLER

Udlevering af nøgler

Alle beboere i rækkehuse  kan nu hente deres nøgle på beboerkontoret  (med mindre du har fået en varsling om mangeludbedring).

Beboere i etageblokkene kan hente deres nøgle på beboerkontoret efter den dato, hvor der er varslet justering af udsugning  (med mindre du har fået en varsling om mangeludbedring).

Nøgler kan hentes på beboerkontoret  i februar tirsdage 7-9 og torsdage 8-16

HUSK LEGITIMATION, fx sygesikringsbevis.

Fra 1. marts er beboerkontoret lukket og du kan hente din nøgle på ejendomskontoret.

Aflevering af nøgler

I løbet af 2019 vil der på forskellige tidspunkter være behov for adgang i nogle af boligerne i forbindelse med fx mangeludbedring, 1 års syn, montering af målere mv. Det vil fremgå af varslingen, hvor du skal aflevere nøgle.

Det er vigtigt, at du overholder TIDSFRISTEN for aflevering af din nøgle. Hvis du, mod forventning, ikke afleverer nøglen rettidigt og således på denne måde forsinker renoveringsprocessen, vil 3B/KAB kontakte fogeden med henblik på adgang til dit lejemål/lejlighed ved en fogedsag. Fogedsag inklusive låsesmed koster ca. 2.200,- kr. Denne udgift vil blive pålagt din husleje.

Hvis du ikke vil aflevere din nøgle, SKAL du være hjemme i hele det varslede tidsrum.

Adgang til boligen
Lov om leje af almene boliger, kapitel 7:
”Udlejerens adgang til det lejede
§ 32. Udlejeren har ret til at få eller skaffe sig adgang til det lejede, når forholdene kræver det.
§ 33. Udlejeren kan med 6 ugers varsel iværksætte arbejder i det lejede, når udførelsen ikke er til væsentlig ulempe for lejeren.
Stk. 2. Inden iværksættelse af andre arbejder har lejeren krav på 3 måneders varsel.
Stk. 3. Udlejeren kan dog altid uden varsel foretage uopsættelige reparationer.”

Får vi ikke adgang til din bolig
Lov om leje af almene boliger, kapitel 15:

”Udlejerens ret til at hæve lejeaftalen
§ 90. Udlejeren kan hæve lejeaftalen i følgende tilfælde:
.. 3) Når lejeren modsætter sig, at udlejeren eller andre får adgang til det lejede, hvor de har ret hertil, jf. kapitel 7.”