FaH kontakt-01

KONTAKT

Kontakt til byggesagen i 2019

Fra 1. marts:

Beboerkontoret lukker pr. 1. marts. Herefter kan byggesagen kun kontaktes på mail: byg.hjortegaarden@3b.dk

Mail vil blive læst løbende, men ikke længere dagligt.

Alle nøgler indleveret til byggesagen, som ikke er afhentet, bliver  overdraget til ejendomskontoret. Her kan de hentes efter 6/3-19. Hvis du er varslet mangeludbedring, skal du vente med at hente nøgle til efter varslingens udløb.

Du skal henvende dig på ejendomskontoret:

  • Hvis din henvendelse er akut
  • Hvis du skal hente nøgler
  •  Hvis du opdager fejl og mangler, der ikke er skrevet på beboerlisten. Ejendomskontoret undersøger sagen og afgør om det er en reklamation til byggesagen.

Du finder ejendomskontorets åbningstider her.

 

 

AKUTTE SKADER: Ved akutte skader i weekenden eller udenfor almindelig arbejdstid, kan du ringe til:

Utætte rør: Hvis der er risiko for vandskade eller stort vandspild ved utætte vandrør, varmerør eller radiatorer.  Ring til: 44910500, Blikkenslager Breuning VVS

El-afbrydelse mm. : Ved kortslutning eller strømafbrydelse. Ring til: 20626761, Frandsen El/MCA Gruppen

Absolut akutte situationer: Fx ved fare for personskader eller storm- og vandskader. Ring til: 20626761