FEJL OG MANGLER

Udbedring af mangler

De mangler som rådgiverne har registreret under teknisk gennemgang, vil blive udbedret. Det samme gælder de mangler fra beboerlisten, som I har fået/får svar fra byggesagen om, skal udbedres. For de boliger, der endnu ikke er afsluttet, vil der være mulighed for at indmelde mangler på den beboerliste, I modtager, når boligen er helt færdigmeldt. I vil blive varslet inden håndværkerne kommer for at udbedre mangler.

Når renoveringen er afsluttet, bliver boligen overdraget til driften. Hvis du finder fejl og mangler herefter (efter fristen for at aflevere beboerliste), skal du henvende dig til ejendomskontoret. De følger op og vurderer, om det er noget, de selv skal tage sig af, eller om det er en reklamation til entreprenøren.

Tolerancer

Der har været spørgsmål om, hvorfor det ikke altid bliver udbedret, når man melder ind, at der fx er skævt monterede fliser, lunker (små forsænkninger i gulvet) eller andet i forhold til murerarbejdet på badeværelset. Her vil man nogle gange modtage et svar om, at det er “indenfor tolerancen” eller “jf. projekt” og ikke bliver udbedret.

Når vi modtager denne type meldinger fra beboere, tjekker rådgivertilsynet, om der har været observeret en fejl i forbindelse med slutgennemgangen, som ikke er blevet rettet, eller om det er en afvigelse man har måttet acceptere. Hvis der er tvivl, går rådgivertilsynet ud og kigger på problemet igen.

Der foreligger klare aftaler om tolerancer indenfor murerfaget, som også ligger til grund for udbuddet i Hjortegården. Hvis den skævhed eller lignende, som man kan observere, ligger lige præcis indenfor denne tolerance, kan vi ikke kassere arbejdet. Der er fx faste toleranceregler vedr. fald på gulvet, fugebredde og lunker og klart beskrevne målemetoder for, hvordan man afgør, om noget er indenfor – eller udenfor aftalt tolerance. I Hjortegården har vi brugt meget tid på at få højnet kvaliteten og har i den forbindelse fået kasseret en del arbejde. Men vi kan ikke gøre noget, hvis det er indenfor de tolerancer, der er aftalt.