Kategoriarkiv: Nyt fra Byggesagen

Hjemmesiden opdateret

Kære Beboere

Byggesagen er nu inde i sin afsluttende fase. Vi har derfor opdateret hjemmesiden med de informationer, der er relevante nu. Via de grønne knapper på forsiden, kan du bla. læse om:

  • Hvad der sker i 2019
  • Udbedring af mangler
  • 1,3 og 5 års eftersyn
  • Informationer om nye installationer, bad mv i RÆKKEHUSE
  • Informationer om nye altaner, bad mv i ETAGEBLOKKE

Siden bliver løbende opdateret med referater fra Byggeudvalgsmøder og andet aktuelt.

Beboerkontoret har sidste åbningsdage i denne uge: Tirsdag 26/2 kl. 7-9 og torsdag 28/2 kl. 8-16 .  Uafhentede nøgler bliver herefter overdraget til ejendomskontoret, hvor de kan hentes fra d. 6/3 (NB: hvis der er varslet håndværkere, skal nøglen først hentes efter udløb af varslingen)

Med venlig hilsen

Lone & Britta, beboerkoordinatorer

Nyhedsbrev fra byggesagen

Kære beboer

Her i linket finder du et nyhedsbrev, hvor du kan læse om status på byggesagen og om, hvad der kommer til at ske i 2019.

Klik her: Nyt fra byggesagen december 2018

Sidste åbningsdag på beboerkontoret inden juleferien er torsdag d. 20/12. Beboerkontoret åbner igen torsdag d. 3/1.

Vi ønsker alle beboere en god jul & godt nytår

Venlig hilsen Lone og Britta, beboerkoordinatorer

Ventilationsanlæg og emhætter i rækkehusene

Kære beboer i rækkehusene

Her kan du læse om, hvordan de nye ventilationsanlæg med varmegenvinding og de nye emhætter fungerer.

Denne information er også lagt på hjemmesiden under spørgsmål og svar/ventilation.

Ventilationsanlæg med varmegenvinding
I rækkehusene etableres der ventilationsanlæg med varmegenvinding. Ventilationsanlægget lever op til gældende energikrav for byggeri og svarer dermed til den løsning, der typisk etableres i nybyggede boliger. Anlægget bærer energimærke A+ og opfylder dermed krav for den højeste energimærkning af boligventilationsaggregater.

Ventilationsanlægget er placeret i tagrummet over den enkelte bolig. De nye emhætter er tilsluttet ventilationsanlægget og emhætterne fungerer dermed anderledes end traditionelle emhætter. Se mere om dette under ’Emhætter’.

Ventilationsanlægget i den enkelte bolig må IKKE slukkes, da der i så fald ingen udsugning er fra boligen, herunder fra køkken og bad. Endvidere kan anlægget tage skade, hvis det er slukket, da fugtig luft fra madlavning og bad stiger op i kanalsystemet og ind i aggregatet hvor det aflejres, hvis ikke ventilatorerne kører. Fugten kan dermed ødelægge komponenterne i aggregatet.

Beboere som oplever, at udsugningen ikke fungerer, og dermed udgør en risiko for skade på både bolig og anlæg, skal rette henvendelse til beboerkontoret, hvis boligen fortsat er under byggesagen og til ejendomskontoret, hvis byggesagen i boligen er overstået.

Se i øvrigt ”Brug og vedligeholdelse af boligen”

Emhætter
Oprindeligt skete udluftning i rækkehusenes køkken via en ventilator i facaden. I nogle boliger var denne fjernet og der var i stedet installeret en traditionel emhætte med intern motor, som var tilsluttet den oprindelige rist i facaden. Disse eftermonterede emhætter, varierede i størrelse og kunne have udsugningskapacitet på op til ca. 400 m³/h.

Den nye emhætte fungerer anderledes end en traditionel emhætte. Emhætten har ikke sin egen motor, men er tilsluttet det nye ventilationsanlæg med varmegenvinding, der er placeret i tagrummet. Der suges derfor gennem emhætten hele tiden. Herudover kan der vælges mellem 3 tidsintervaller, hvor den skal suge kraftigere (forceret drift).
Anlægget opfylder bygningsreglementets krav til udsugning (72 m³/h). Ved at trykke på hhv. 20, 40 eller 60 minutter på knapperne på fronten øges luftmængden yderligere (til ca. 144 m³/h) i det tidsinterval, der vælges.

Emhætterne er indreguleret af entreprenøren, så de opfylder kravene til udsugning i køkken. Som beboer skal du ikke ændre på indstillingen af ventiler i emhætte eller badeværelsesventil, da det vil give ubalance i boligens ventilationsanlæg.

For at emhætten virker, skal ventilation i tagrummet køre. Dette fremgår af anlæggets betjeningspanel. Du kan tjekke om grundudsugning/forceret drift virker på emhætten ved at fjerne filtre og se om ventilen over lyset åbnes mere, når der trykkes på knap 20, 40 eller 60.

Se i øvrigt ”Brug og vedligeholdelse af boligen”

Nye åbningstider

Fra d. 10. september 2018 er der nye åbningstider på beboerkontoret:

Åbent for personlig henvendelse: 

Tirsdag 7-9

Torsdag 8-10

Telefontid 22 55 15 88:

Tirsdag 10-11

Torsdag 11-12

Mail: 

byg.hjortegaarden@3b.dk

Med venlig hilsen

Lone & Britta, beboerkoordinatorer, Boligforeningen 3B

Beboerkontoret lukket 1.maj

Kære beboer

Beboerkontoret har lukket følgende dage:

Tirsdag d. 1.maj

Torsdag d. 10 maj (Kr. Himmelfartsdag)

Tirsdag d. 5. juni (Grundlovsdag)

Venlig hilsen Lone & Britta, beboerkoordinatorer