Hjemmesiden opdateret

Kære Beboere

Byggesagen er nu inde i sin afsluttende fase. Vi har derfor opdateret hjemmesiden med de informationer, der er relevante nu. Via de grønne knapper på forsiden, kan du bla. læse om:

  • Hvad der sker i 2019
  • Udbedring af mangler
  • 1,3 og 5 års eftersyn
  • Informationer om nye installationer, bad mv i RÆKKEHUSE
  • Informationer om nye altaner, bad mv i ETAGEBLOKKE

Siden bliver løbende opdateret med referater fra Byggeudvalgsmøder og andet aktuelt.

Beboerkontoret har sidste åbningsdage i denne uge: Tirsdag 26/2 kl. 7-9 og torsdag 28/2 kl. 8-16 .  Uafhentede nøgler bliver herefter overdraget til ejendomskontoret, hvor de kan hentes fra d. 6/3 (NB: hvis der er varslet håndværkere, skal nøglen først hentes efter udløb af varslingen)

Med venlig hilsen

Lone & Britta, beboerkoordinatorer