Ventilationsanlæg og emhætter i rækkehusene

Kære beboer i rækkehusene

Her kan du læse om, hvordan de nye ventilationsanlæg med varmegenvinding og de nye emhætter fungerer.

Denne information er også lagt på hjemmesiden under spørgsmål og svar/ventilation.

Ventilationsanlæg med varmegenvinding
I rækkehusene etableres der ventilationsanlæg med varmegenvinding. Ventilationsanlægget lever op til gældende energikrav for byggeri og svarer dermed til den løsning, der typisk etableres i nybyggede boliger. Anlægget bærer energimærke A+ og opfylder dermed krav for den højeste energimærkning af boligventilationsaggregater.

Ventilationsanlægget er placeret i tagrummet over den enkelte bolig. De nye emhætter er tilsluttet ventilationsanlægget og emhætterne fungerer dermed anderledes end traditionelle emhætter. Se mere om dette under ’Emhætter’.

Ventilationsanlægget i den enkelte bolig må IKKE slukkes, da der i så fald ingen udsugning er fra boligen, herunder fra køkken og bad. Endvidere kan anlægget tage skade, hvis det er slukket, da fugtig luft fra madlavning og bad stiger op i kanalsystemet og ind i aggregatet hvor det aflejres, hvis ikke ventilatorerne kører. Fugten kan dermed ødelægge komponenterne i aggregatet.

Beboere som oplever, at udsugningen ikke fungerer, og dermed udgør en risiko for skade på både bolig og anlæg, skal rette henvendelse til beboerkontoret, hvis boligen fortsat er under byggesagen og til ejendomskontoret, hvis byggesagen i boligen er overstået.

Se i øvrigt ”Brug og vedligeholdelse af boligen”

Emhætter
Oprindeligt skete udluftning i rækkehusenes køkken via en ventilator i facaden. I nogle boliger var denne fjernet og der var i stedet installeret en traditionel emhætte med intern motor, som var tilsluttet den oprindelige rist i facaden. Disse eftermonterede emhætter, varierede i størrelse og kunne have udsugningskapacitet på op til ca. 400 m³/h.

Den nye emhætte fungerer anderledes end en traditionel emhætte. Emhætten har ikke sin egen motor, men er tilsluttet det nye ventilationsanlæg med varmegenvinding, der er placeret i tagrummet. Der suges derfor gennem emhætten hele tiden. Herudover kan der vælges mellem 3 tidsintervaller, hvor den skal suge kraftigere (forceret drift).
Anlægget opfylder bygningsreglementets krav til udsugning (72 m³/h). Ved at trykke på hhv. 20, 40 eller 60 minutter på knapperne på fronten øges luftmængden yderligere (til ca. 144 m³/h) i det tidsinterval, der vælges.

Emhætterne er indreguleret af entreprenøren, så de opfylder kravene til udsugning i køkken. Som beboer skal du ikke ændre på indstillingen af ventiler i emhætte eller badeværelsesventil, da det vil give ubalance i boligens ventilationsanlæg.

For at emhætten virker, skal ventilation i tagrummet køre. Dette fremgår af anlæggets betjeningspanel. Du kan tjekke om grundudsugning/forceret drift virker på emhætten ved at fjerne filtre og se om ventilen over lyset åbnes mere, når der trykkes på knap 20, 40 eller 60.

Se i øvrigt ”Brug og vedligeholdelse af boligen”