Malmos-logo

Opstart af arbejde på parterrestier i Anishaven/Malurthaven

Byggesagen rykker nu stille og roligt ind i Anishaven/Malurthaven. Det er dog kun udendørs og i parterrehøjde, for der er stadig længe til, at  arbejdet går rigtigt i gang i etape 2.

I denne uge begynder anlægsgartneren, MALMOS, at rydde stier i parterre langs etagehuse og etablere køreveje og depoter.

MALMOS sørger for, at gående og kørende trafik holdes adskilt med trådhegn og kæder.  Legepladser, der støder op til køreveje, vil også blive afspærret.

Afspærringer er til for din sikkerhed, og derfor er det vigtigt, at du respekterer dem. Du kan læse mere om afspærringer her.

Der bliver arbejdet i hverdage mellem kl. 07 og 16, og du må forvente, at der vil være noget støj i det tidsrum.