Byggesagen – kort fortalt

Hvad skal der laves?

Hjortegårdens byggesag er en stor renovering. Størstedelen af byggesagen er støttet økonomisk af Landsbyggefonden, men beboerne har derudover besluttet i samme omgang at få lavet andre store forbedringer af boligerne. Disse forbedringer kaldes ”optioner” og skal finansieres af boligafdelingen. Derudover har alle beboere mulighed for selv at vælge nogle ”tilvalg” til deres egen bolig (fx en dyrere løsning på badeværelset eller en større altan), som de hver især selv skal finansiere over huslejen.

Her kan du få overblik over mange af de forbedringer, der er en del af byggesagen – både de støttede arbejder og de vedtagede optioner:

Rækkehusene:
• Nye tage inkl. efterisolering
• Nye badeværelser
• Nye ventilationsanlæg med varmegenvinding
• Nye emhætter
• Nye rør og afløb
• Nye hoveddøre (option nr. 7)
• Nye postkasser (option nr. 8)
• Etablering/lovliggørelse af stikkontakter i skur (option nr. 10)

Etageboligerne:
• Nye facader på gavle inkl. efterisolering
• Nye facader på opgange
• Nye altaner
• Renovering af hoveddøre
• Nye badeværelser
• Nye emhætter
• Nye rør og afløb
• Genopretning/forbedring af friarealer ved parterresti inkl. regnvandshåndtering
• Nye tage inkl. efterisolering (option nr. 1)
• Nye facader i parterre (option nr. 3)
• Istandsættelse af forarealer mod parkeringspladser (option nr. 4)
• Efterisolering af lofter i parterre (option nr. 5)
• Etablering/lovliggørelse af stikkontakter på altaner (option nr. 10)
• Nye dørtelefoner (option nr. 12)

Øvrige:
• Renovering af ejendomskontor + materialegård
• Skimmelsvampsudbedring (option nr. 6)
• Nye ledningsgrave (option nr. 9)
• Nedgravede affaldscontainere (option nr. 11)

Hvornår skal arbejdet udføres?
Håndværkerne gik i gang i den første prøvebolig mandag den 7. september 2015. Hele byggeriet forventes at vare indtil 2019.

En så omfattende renovering kan ikke undgå at skabe gener for beboerne undervejs i perioder. Men både 3B, entreprenøren og håndværkerne gør deres bedste for at holde generne på et minimum.

Arbejdet med at renovere Hjortegården sker i flere etaper. Alle beboere vil blive varslet tre måneder før arbejdet begynder i deres bolig.

ETAPEPLAN (klik for at se et større billede)

Oversigtskort byggesagens etaper kopi til hjemmeside-01
Hvor meget koster det?

Byggesagen forventes alt i alt at komme til at koste knapt en halv mia. kroner. Størstedelen af renoveringen er vurderet til at være en byggeskadesag, hvilket betyder, at den økonomisk er støttet af Landsbyggefonden. Trods støtte fra Landsbyggefonden vil beboerne (boligafdelingen) også skulle finansiere en del af byggesagen i form af huslejestigninger. Som tommelfingerregel kan man regne med, at man om måneden får en huslejestigning på ca. 10 kr. pr. m2. Du kan læse mere om økonomien her.